HOLUŠA, J. Filtrování paketů v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 78849