KIDOŇ, M. Návrh a implementace generické ústředny VoIP s využitím funkcionálního programování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79827