ĎURIAČ, P. Algoritmické obchodování na burze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Plchot, Oldřich

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78488