HALA, K. Nástroj pro podporu vývoje softwarových systémů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 78410