KRIPPEL, M. Business Cards Generator [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vlk, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79756