HELLAR, J. Síťová synchronizace dat pro OS Windows [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79401