MOJŽÍŠ, V. HDR Image Processing [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jurzykowski, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 88472