DEÁK, J. Mobilní aplikace hodin pro pomoc s orientací v čase osobám s autismem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chrápek, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 79948