DILÍK, J. Refaktoring při vývoji software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25274