ČERMÁK, M. Systémy formálních modelů a jejich aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Meduna, Alexandr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lukáš, Roman

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 24973