ZÁMEČNÍK, M. Transformace webových aplikací na webové služby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Weiss, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 25062