HÝBNER, L. Využití SIP serveru na FIT pro IP telefonii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25119