FIRLOVÁ, J. Ajax - aktivní JavaScript komunikující v XML [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kužela, Alois

Navrhovaná známka

eVSKP id 25450