BRYCHTA, J. Aplikace pro zpracování dat z oblasti genového inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Burgetová, Ivana

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25130