ŠČOTKA, J. Analýza systémových záznamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25079