HUBR, J. Model robotického ramena v prostředí Microsoft Robotic Studio [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25140