PRAŽÁK, M. Changing Object Appearance by Adding Fur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 25457