DOHNAL, J. Vytváření shaderů pro systém Mental Ray [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zuzaňák, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25004