URBIŠ, O. Algoritmy rozpoznávání řeči na FPGA/DSP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 25039