MAHDALÍČEK, J. Implementace OLAP analýzy nad daty knihoven VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Šárfy, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ruttkay, Ladislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25291