LOUDA, M. Testování spojů a externích paměťových komponent v FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25253