KOPIDOL, J. Realistické zobrazení mraků a kouře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Jošth, Radovan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žák, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 24974