BĚLOHLÁVEK, J. Agent pro kurzové sázení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 25086