LICHVÁR, M. Detekce živosti prstu na základě změn papilárních linií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25197