ŠLEMR, M. Webový prohlížeč pro Squeak Smalltalk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hrubý, Martin

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25409