PUŠ, V. Klasifikace paketů s využitím technologie FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25059