GAVENDA, M. Distribuční systém pro elektronické obchody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 25438