BŘEZINA, M. Detekce P2P sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25343