DOLEŽAL, J. Detekce škodlivých domén za pomoci analýzy pasivního DNS provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79768