SOCHOR, J. Analýza dopravy z videa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 79743