HOLÝ, O. Podpora pro vyrovnávací paměť pro systém GVFS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zelený, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79949