BEZDÍČEK, L. Bezpečné objevování sousedů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Grégr, Matěj

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Halfar, Patrik

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79985