PĚNKAVA, P. Podpora prodejního procesu na mobilních platformách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79875