FIEDOR, T. A Decision Procedure for the WSkS Logic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lengál, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rogalewicz, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 79692