KOREC, T. Migrace zdrojových kódů pomocí dekompilace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ďurfina, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 79829