VEIGEND, P. Řízení dynamických systémů v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šátek, Václav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79862