REJENT, T. Zobrazení scény pomocí hlubokých stínových map [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Starka, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 78651