PACHOLÍK, V. Detekce pomalých síťových útoků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79719