FEŠAR, M. Analýza dat na sociálních sítích s využitím dolování dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 79839