MATYÁŠ, J. Problematika přechodu od jednojádrové k vícejádrové implementaci operačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79830