VAŇÁK, T. Využití regresních metod pro predikci dopravy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Petrlík, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Korček, Pavol

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78916