SISKA, J. Simulátor Turingových strojů popsaných pomocí kompozitních diagramů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rogalewicz, Adam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lengál, Ondřej

Navrhovaná známka

eVSKP id 79793