BEDNÁŘ, M. Bezdrátová telemetrie pro létající objekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Růžička, Richard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 79971