HANYÁŠ, M. Analýza bezpečnostních vlastností v OS Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79730