LOUKOTA, P. Komponenty webových aplikací v PHP s transparentní vazbou na data [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka

eVSKP id 79264