PLEVA, P. Zpracování obrazu ve sportu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 79876