HABRNÁL, M. Hluboké neuronové sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79253