MIKULKA, J. Numerické výpočty určitých integrálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šátek, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79945