MAŤÁTKO, M. Programovací prostředí s virtuálními roboty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Luža, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 79868