BARTEČEK, J. Integrace serveru Undertow se systémem Jenkins CI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Petr

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Letko, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79972